તારીખ ૦૧-૦૯-૨૦૨૨ આજના મુખ્ય સમાચાર – આજનો સુવિચાર – આજનો ઈતિહાસ

જૂન ક્વાર્ટરમાં GDP માં 13.5% ની વૃદ્ધિ ગુજરાતમાં 64 ડેમ ઓવરફ્લો,130 ડેમ પર હાઈએલર્ટ, વોર્નિંગ ધોરણ 9 થી 12 ની મૂલ્યાંકન કસોટી 28 અને 29 સપ્ટેમ્બર યોજાશે રાજયમાં કોરોનોના 196 નવા કેસ, ત્રણના મોત 28 ઓગસ્ટે રાજયમાં 1.13 લાખ નવા મતદારો નોંધાયા હાઇકોર્ટમાં ગુજરાતી ભાષા માટે બાર કાઉન્સિલે હવે પોતાનો મોરચો ખોલ્યો હોંગકોંગ ને 40 … Read more

Photo Editor for Android

This photo editor option is provided for editing only one photo and in this photo editor, you will see some options. For example, manager editor, layer manager etc. We will tell you how to use each option or what it means. Online apps like Facebook or Facebook Learn to edit photos online in 5 minutes … Read more

Insurance Policy Customers

The games have been developed by the creators of the award winning first-person shooter games for the original PlayStation. Rockstar Games’ games were published by Playmates and are available on all platforms. The game Grand Theft Auto: San Andreas (PSP) was developed in association with Rockstar Games and distributed by Take-Two Interactive Software. Rockstar Games … Read more

Download Best Maths Solution Photomaths Apps With White Hate Junior

Math explained, step-by-step Learn math, check homework and study for upcoming tests and ACTs/SATs with the most used math learning app in the world! Got tricky homework or class assignments? Get unstuck ASAP with our step-by-step explanations and animations. We’ve got you covered from basic arithmetic to advanced calculus and geometry. You CAN do math! … Read more

Download Josh is India’s Own Largest Short Video Maker

Josh is India’s Own Largest Short Video Maker App. This is a platform to forecast talents to the whole world. This funny video community app lets you follow your favourite entertainer for good fun and entertainment. So bring your josh up because this App becomes a trendsetter on social media now!   💕 Amazing Video Community! … Read more